Upozornění na soubory cookies

Pro optimální nabídku na webu používá naše společnost TravelTrex GmbH soubory cookies ke shromažďování informací o používání, které také sdílíme s našimi partnery. Soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webu nebo se používají pro účely analýzy a marketingu. Kliknutím na souhlasíte s použitím cookies, které nejsou pro fungování stránky nutné. Pokud s tímto nesouhlasíte, klikněte na . Další informace o používání souborů cookies a možnostech změny nastavení naleznete v našem Upozornění na soubory cookies.

Informace o statutárních zástupcích naleznete v základních informacích o firmě. Informace o účelech zpracování a Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně dat.

StickyNewsletter
Lyžování & Lyžařské zájezdyLyžování & Lyžařské zájezdy

Základní informace

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

Telefon: 234 495 495
Fax: +49 221 33 60 62944
E-mail: info-cz@snowtrex.com


Jednatel oprávněný zastupovat společnost:
Thomas Bartel

Zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu v Kolíně nad Rýnem
Číslo registru: HR B 31998

DIČ podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE 813 076 768

Vyloučení záruky

Upozornění: Přestože je obsah našich stránek svědomitě kontrolován, nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah prolinkovaných stránek jsou zodpovědní výlučně jejich provozovatelé. Jako poskytovatelé služeb jsme dle § 7 odstavce 1 TMG (zákon o audiovizuálních mediálních službách (TMG) upravuje v Německu rámcové právní podmínky tzv. audiovizuálních mediálních služeb) zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Dle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni sledovat zprostředkované nebo uložené informace třetích osob nebo vyšetřovat okolnosti, naznačující nezákonnou činnost.

1. Obsah online nabídky

Autor neručí za aktuálnost, korektnost, úplnost a kvalitu uveřejněných informací. Uživatel není oprávněn požadovat záruku za obsah stránek, která se vztahuje na materiální a ideologické škody, které byly zapříčiněny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím chybných a neúplných informací, je zásadně vyloučena, pokud nejsou ze strany autora předloženy žádné důkazy o úmyslné vině či hrubé nedbalosti. Nabídka služeb a informací je nezávazná. Autor si vyhrazuje právo měnit, doplnit, smazat, přechodně nebo trvale zveřejnit obsah jednotlivých částí nebo kompletní nabídky bez předchozího upozornění.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazu na cizí webové stránky ("Hyperlinks"), které nespadají do oblasti, za kterou je autor zodpovědný, by povinné ručení za tyto stránky vstoupilo v platnost pouze v případě, že je autorovi znám jejich obsah a je mu technicky umožněno zabránit zveřejnění tohoto protiprávního obsahu. Autor tímto prohlašuje, že mu v době vytvoření linku nebyly známé žádné protiprávní informace na prolinkovaných stránkách. Na aktuální či budoucí úpravu obsahu a formy prolinkovaných a propojených stránek nemá autor žádný vliv. Z tohoto důvodu se autor proto výslovně distancuje od obsahu všech propojených a prolinkovaných stránek, které byly po vytvoření linku pozměněny. Toto ustanovení platí pro všechny na vlastní stránce uveřejněné odkazy a linky, rovněž tak pro cizí příspěvky v autorem zařízených diskuzních fórech, návštěvních knihách či seznamu odkazu resp. e-mailových adres a jiných formách databanky, na jejichž obsah existuje externí písemný přístup. Za ilegální, chybné nebo neúplné informace a obzvláště za škody, které z použití či nepoužití takto poskytnutých informací vznikají, ručí samotný provozovatel daných stránek, na kterou je odkazováno a nikoli ten, kdo pomocí linku na danou stránku odkazuje.

3. Autorské právo

Autor ve vlastním zájmu usiluje ve všech publikacích o původní autorská práva jím zveřejněných obrázku, audiálních souboru, videosekvencí a textu, využívat vlastně vytvořených grafik, audiálních souboru, videosekvencí a textu nebo využívat bezlicenčních grafik, audiálních souboru, videosekvencí a textu. Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a případně třetí osobou chráněné známky a ochranné značky podléhají bez omezení ustanovení platnému identifikačnímu autorskému právu uvedeného majitele. Na základě pouhého jmenování nelze učinit závěr, že je známka chráněna právem třetí osoby! Copyright pro zveřejněné, autorem vlastně vytvořené předměty, zůstává u autora stránek. Rozmnožování nebo použití těchto grafik, audiálních souboru, videosekvencí a textu v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

4. Ochrana dat

Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost uvést osobní nebo obchodní data (emailová adresa, jméno, adresa), poskytuje uživatel dané údaje dobrovolně.
Pro podrobnější informace si, prosím, přečtěte naši Ochranu dat.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení záruky

Na toto vyloučení záruky je nahlíženo jako na část internetové nabídky, na kterou se na této stránce odkazuje. Pokud jsou části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neúplné, nebo neodpovídají zcela či jen z části právnímu ustanovení, nevztahují se tyto nedostatky na ostatní složky tohoto dokumentu.

6. Řešení sporů online

TT se nepodílí na smírčím řízení před subjekty pro řešení sporů. Za tímto účelem vytvořila Evropská komise plattformu pro online-řešení sporů, kterou najdete zde ec.europa.eu/consumers/odr/ Spotřebitelé mají možnost používat tuto platformu pro vypořádání jejich sporů.

Bezpečná objednávka se SnowTrex výhodami