Newsletter

Přihlaste si newsletter a zajistěte si spoustu výhod!

Další informace k zájezdu

Pojištění storna zájezdu

Pojištění

„Mě se nic nestane... ." Každému zákazníkovi přejeme, aby tomu tak bylo a užil si jak dovolenou tak i její nástup a návrat v plném zdraví. Přesto se nesetkáváme zřídka s případy, kdy bylo šetřeno na špatném místě a co nevidět vznikají čtyř- až pětimístné škody a to hlavně v případě chybějícího pojištění proti stornu. Proto naše prosba: Neriskujte!

Jaké pojištění potřebuji?

Máte volbu mezi pojištěním proti stornu a komplexním cestovním pojištěním. Pojišťovatel je ERV Evropská pojišťovna, a.s.

Za jakých podmínek mohu nárokovat pojištění proti stornu?

Stornuje-li objednavatel zájezdu jednu osobu, získá od nás potvrzení storna (storno fakturu), ze kterého vychází výše storno poplatků. Pokud jste uzavřeli pojištění proti stornu a odřeknete zájezd z důvodu, jež je součástí pojištění (viz „Služby“ níže), jste povinni se pro uplatnění Vašich nároků obrátit s číslem pojistky přímo na pojišťovací instituci (ne na nás). Číslo pojistky je shodné s evidenčním číslem. Kontaktní údaje pojišťovny najdete na Vaší pojistce. Od pojišťovny se rovněž dozvíte, jaké písemné podklady je nutné doložit (např. účet za storno, lékařské potvrzení).
Událost vzniklých škod prosím neprodleně ohlaste.

  Storno Komplex
Zrušení cesty (spoluúčast 20 %)
Asistenční služby
Léčebné výlohy
Osobní věci
Pojištění pro případ opoždění

Cena zájezdu* Storno Komplex
Do 7 500 Kč za osobu 180 Kč 360 Kč
Do 15 000 Kč za osobu 280 Kč 560 Kč
Do 25 500 Kč za osobu 490 Kč 790 Kč
Do 38 000 Kč za osobu 740 Kč 920 Kč
Do 51 000 Kč za osobu 890 Kč 1 100 Kč
* závislé na ceně zájezdu

Pojištění proti stornu

    Dovolenou obvykle objednáváte dlouho dopředu. Stačí lehké nachlazení nebo zlomená noha pár dní před odjezdem a už se storno poplatkům nevyhnete. Díky pojištění proti stornu můžete předejít velkým peněžním ztrátám.

Komplexní cestovní pojištění

Ať už vyrážíte na odpočinkovou či aktivní dovolenou, s kvalitním cestovním pojištěním můžete být v klidu, že o Vás v případě nemoci či úrazu bude dobře postaráno. Co když dostanete Vy nebo Vaše dítě v noci horečku? Komplexní cestovní pojištění Vám hradí náklady na léčbu nebo transport. Asistenční služba Vám pomůže 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Následující důležité informace vezměte, prosím, na vědomí před uzavřením pojištění:

Popis těchto služeb je pouze výtažkem z kompletních podmínek pojištění. Smlouva o pojištění vychází ze všeobecných podmínek ERV Evropské pojišťovny a.s. a to se týká i spoluúčasti. Stanovené pojistné částky tvoří nejvyšší hranici pro náhradu nákladů. Kompletní podmínky pojištění a další důležité informace naleznete na Vašem potvrzení o pojištění nebo po kliknutí zde (PDF). Před uzavřením každého pojištění si, prosím, pozorně přečtěte informace o produktu (PDF).
Upozornění: Pojištění je platné pouze pro osoby s trvalým pobytem v České republice.

Nemluvňata

Nemluvňata (v den nástupu na zájezd ve věku do 24 měsíců včetně) jsou v případě objednávky pojištění proti stornu spolupojištěny u rodičů, pokud byly společnosti TravelTrex nahlášeny a jsou zároveň uvedeny na potvrzení zájezdu. V případě objednávky komplexního cestovního pojištění nemluvňata u rodičů spolupojištěna nejsou. Přejete-li si komplexní pojištění pro nemluvně, uzavřete jej prosím odděleně přímo přes pojišťovnu.

Závěrečná lhůta

Pojištění lze přiobjednat během následujících 7 dnů po odeslání objednávky, nejpozději však do 30 dnů před nástupem na zájezd.

Orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: 296 366 360
Fax: 296 366 236
Homepage: http://www.coi.cz