Newsletter

Přihlaste si newsletter a zajistěte si spoustu výhod!

Další informace k zájezdu

Pojištění storna zájezdu

Pojištění

Od 1. září 2023 již nenabízíme pojištění prostřednictvím ERV Pojišťovny. Pokud jste si však u nás objednali zájezd s pojištěním před 1. září 2023, jste i nadále přes ERV Pojišťovnu pojištění. V souvislosti s nemožností se u nás aktuálně pojistit důrazně doporučujeme objednat si spolu se zájezdem námi nabízenou Flex-Option. Ta Vám dává možnost bezplatně přeobjednat nebo zrušit zájezd až 16 nebo 32 dní před jeho začátkem (propadne pouze poplatek za Flex-Option).

„Mně se nic nestane... ." Každému zákazníkovi přejeme, aby tomu tak bylo a užil si jak dovolenou tak i její nástup a návrat v plném zdraví. Přesto se nesetkáváme zřídka s případy, kdy bylo šetřeno na špatném místě a co nevidět vznikají čtyř- až pětimístné škody a to hlavně v případě chybějícího pojištění proti stornu. Proto naše prosba: Neriskujte!

Jaké pojištění potřebuji?

Máte volbu mezi pojištěním proti stornu a komplexním cestovním pojištěním. Pojistitelem je HanseMerkur Reiseversicherung AG, jedna z předních německých cestovních pojišťoven s více než 46 lety zkušeností.

Za jakých podmínek mohu nárokovat pojištění proti stornu?

Stornuje-li objednavatel zájezdu jednu osobu, obdrží od nás novou fakturu (storno fakturu), ze které vychází výše storno poplatků. Pokud jste uzavřeli pojištění proti stornu a odřeknete zájezd z důvodu, jež je součástí pojištění (viz pojistné podmínky), je třeba se za účelem proplacení storno poplatků obrátit přímo na HanseMerkur (nikoli na nás). Kontaktní údaje pojišťovny najdete na svém pojistném poukazu. Od pojišťovny se rovněž dozvíte, jaké písemné podklady je nutné doložit (např. kopie pojistného poukazu, originál potvrzení objednávky a storno faktury, lékařské potvrzení).
Pamatujte, že jakékoli škoda musí být okamžitě nahlášena.

  Storno Komplex
Pojištění proti stornu
Garance dovolené (pojištění přerušení cesty)
Cestovní zdravotní pojištění
Pojištění v případě stavu nouze
Pojištění zavazadel
Auto asistenční služba

Cena zájezdu* Storno Komplex
Do 7 500 Kč za osobu 180 Kč 360 Kč
Do 15 000 Kč za osobu 280 Kč 560 Kč
Do 25 500 Kč za osobu 490 Kč 790 Kč
Do 38 000 Kč za osobu 740 Kč 920 Kč
Do 51 000 Kč za osobu 890 Kč 1 100 Kč
* závislé na ceně zájezdu

Pojištění proti stornu

  • Nemocný před cestou? Pojištění storna zájezdu pomáhá! Nemoc je nejčastějším důvodem zrušení zájezdu. Před tímto a dalšími riziky byste se měli vždy chránit, abyste neplatili vysoké storno poplatky.
  • Potkala Vaše rodiče doma nehoda? Pojištění přerušení cesty (garance dovolené) Vám proplatí dodatečné náklady na zpáteční cestu a nevyužité cestovní služby.

Komplexní cestovní pojištění

  • 40-stupňová horečka o půlnoci? Cestovní zdravotní pojištění Vám proplatí náklady na ošetření nebo zpáteční dopravu.
  • Kde najít správného lékaře? Všestranná bezstarostná služba pomáhá 24 hodin denně.
  • Ztratili jste zavazadla? Pojištění zavazadel nahrazuje aktuální hodnotu!
  • Autonehody nebo poruchy auta se často stanou přesně ve chvíli, kdy je nejméně čekáte, a samozřejmě také nejméně potřebujete – například na dovolené. Asistence vozidla pomáhá 24 hodin denně.
Tak si můžete opravdu sednout a odpočinout: před, během i po cestě.
Nejlepší je tedy sjednat si cestovní pojištění zároveň se zájezdem!

Následující důležité informace vezměte, prosím, na vědomí před uzavřením pojištění:

Tento popis služeb uvádí pouze výňatky z rozsahu pojištění. Úplné pojistné podmínky včetně předpisů o spoluúčasti a všechny další důležité informace najdete v dokumentu Doklad o pojištění (PDF).

Pojištění si mohou sjednat pouze osoby s trvalým pobytem v České republice.

Další informace o pojištění získáte přímo od HanseMerkur na informačním telefonním čísle +49 (0)40 4119–2300.

Vyřizování škodných událostí probíhá v němčině nebo angličtině.

Nemluvňata

Pro nemluvňata (do 24 měsíců na začátku cesty včetně) nelze sjednat žádné pojištění. V případě zájmu lze pojištění sjednat samostatně (není možné přes nás).

Závěrečná lhůta

Pojištění je nutné sjednat ihned při objednávce zájezdu, nejpozději však 30 dnů před zahájením zájezdu. Při objednávce v průběhu 30 dnů před začátkem zájezdu lze pojištění uzavřít jen v den objednávky, nejpozději však do tří následujících pracovních dnů.

Orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: 296 366 360
Fax: 296 366 236
Homepage: http://www.coi.cz