Souhlas zákonných zástupců

s objednávkou a účastí na zájezdu (pokud je objednavatel nezletilá osoba):
Prosím obratem odfaxovat na číslo +49 221 33 60 62944, nebo jako scan poslat na e-mail info-cz@snowtrex.com, jinak nemůže být Vaše objednávka zájezdu zpracována!


1. Tímto souhlasím s objednávkou a účastí mého nezletilého syna/mé nezletilé dcery___________________, nar. dne _________, na zájezdu do_________________ dne __________ a přebírám tímto všechny povinnosti mého dítěte vůči cestovní kanceláři, které vyplývají z objednávky zájezdu.
Jako zákonný zástupce výše uvedené osoby je mi známo, že zájezd není přizpůsoben na opatrování samostatně cestujících nezletilých osob. Dozor nezletilých osob není zajištěn. Dále souhlasím s tím, že cestovní kancelář nepřebírá zodpovědnost v případě úrazu nezletilé osoby nebo v případě vzniklých škod způsobených nezletilou osobou.

______________
Místo a datum
_______________________________________
Jméno a příjmení zákonných zástupců
(prosím čitelně hůlkovým písmem)
_________________________________
Podpis zákonných zástupců